page hit counter

حل تمرين 4 ص 110 رياضيات 4 متوسط

حل تمرين 4 ص 110 رياضيات 4 متوسط

**حل تمرين 4 ص 110 رياضيات 4 متوسط**

**التمارين:**

> **4** : في مثلث $ABC$ قائم الزاوية في $B$, بحيث $AC=10$ سم و $AB=8$ سم, احسب:

> (أ) $BC$

> (ب) مساحة المثلث $ABC$

**الحل:**

(أ) بحسب نظرية فيثاغورس, لدينا:

“`
BC^2 = AC^2 – AB^2 = 10^2 – 8^2 = 36
“`

إذن, $BC = \sqrt{36} = 6$ سم

(ب) مساحة المثلث $ABC$ هي نصف حاصل ضرب القاعدة في الارتفاع, أي:

مساحة المثلث $ABC$ = $\frac{1}{2} \cdot AB \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 6 = 24$ سم مربعا

**إذن, $BC = 6$ سم و مساحة المثلث $ABC$ هي $24$ سم مربعا.**